Studiebegeleiding

Naast mijn diploma’s Psychologie en Seksuologie behaalde ik ook een lerarenopleiding. Ik combineer mijn passies voor lesgeven en hulpverlenend werken door studiebegeleiding aan te bieden aan leerlingen en studenten.

Iedere leerling of student kan bij mij terecht met vragen rond de studieloopbaan. Je kan op mij rekenen voor vragen en ondersteuning bij je studievaardigheden, je studiekeuze, leren leren, huiswerkbegeleiding, planning en organisatie. Bij de huiswerkbegeleiding wordt de leerling individueel begeleid bij het maken van de schooltaken en het inoefenen van de juiste studiemethode. Er is ook een mogelijkheid tot examenbegeleiding waarbij de leerling samen met de studiecoach een examenplanning opstelt. Daarnaast kan je bij een studiecoach ook terecht met vragen rond “Wat zijn mijn talenten?”, “wat wil ik studeren?”, “welke richtingen zijn er mogelijk?” of “hoe kunnen we het advies van de klassenraad opvolgen?”.

Tijdens een intakegesprek wordt gepeild naar de verwachtingen van de student en/of de ouders, met als doel een begeleiding op maat: Jouw persoonlijk studietraject staat bij mij centraal.

Wanneer is dit nodig?

– wanneer het minder goed loopt op school

– betere resultaten bij reeds goede resultaten

– allerhande problemen betreffende studiemethodiek- en houding

– voorbereiding toets/examen

– oefenen overgangsjaar (lager –> secundair of middelbaar –> hoger onderwijs)

– nieuwe studiekeuze maken

– deelname specifieke toelatingsproef

– hoe leerboeken aanpakken?

– problemen bij verwerking grote hoeveelheden leerstof

– hoofd- en bijzaken moeilijk onderscheiden

– je komt moeilijk op je woorden tijdens het schrijven van een spreekbeurt/verslag/eindwerk/paper bijzaken onderscheiden

Meer informatie? https://www.healthcube.be/mental-cube/studiebegeleiding/